ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 49 €
0 Καλάθι
Προστέθηκε στο καλάθι
  Έχετε προϊόντα στο καλάθι σας
  Έχετε 1 προϊόν στο καλάθι σας
   Σύνολο

   Γενικοί Όροι Πώλησης και Αποστολής

    

   Προσωρινά δεν είναι διαθέσιμες οι αποστολές εκτός Ελλάδας.

    

   1. Εισαγωγή

    

   Η πραγματοποίηση αγορών μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Σας καλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά, μιας και η υποβολή της εκάστοτε παραγγελίας σας, συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Σας ενημερώνουμε ότι τα προϊόντα στην ιστοσελίδα μας διατίθενται μόνον σε πελάτες λιανικής και αποκλειστικά για προσωπική/ ιδιωτική σας χρήση. Ως εκ τούτου, κάθε παραγγελία που δεν συνεπάγεται λιανική πώληση και γενικότερα κάθε δόλια ή αντισυμβατική παραγγελία, θα θεωρείται άκυρη και δεν θα εκτελείται.

    

   2. Δικαιοπρακτική ικανότητα

    

   Για να προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά από το κατάστημά μας, απαιτείται να είστε άνω των 18 ετών και δικαιοπρακτικά ικανός. Με την υποβολή της παραγγελίας σας, μας δηλώνετε ότι έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, η οποία σας επιτρέπει να συμβάλλεστε σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους Πώλησης. Η επιχείρησή μας δεν υποχρεούται να προβαίνει στην εξακρίβωση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των εκάστοτε αγοραστών. Ως εκ τούτου, εάν άτομο ανήλικο ή δικαιοπρακτικά ανίκανο, προβεί σε αγορά από την ιστοσελίδα μας, οι κατά περίπτωση νομικοί συμπαραστάτες του (γονείς, κηδεμόνες) ευθύνονται για την παραγγελία αυτή και κυρίως για την αποπληρωμή της.

   3. Υποβολή της παραγγελίας σας

   Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους πώλησης και αναλαμβάνετε την υποχρέωση για πλήρη καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος αγοράς. Η παραγγελία σας διατυπώνεται εγγράφως με την συμπλήρωση και την αποστολή της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον ιστότοπό μας, και ολοκληρώνεται αφού πατήσετε στην ένδειξη «ολοκλήρωση παραγγελίας». Από την στιγμή που θα λάβετε το σχετικό e-mail με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, καταρτίζεται η μεταξύ μας σύμβαση πώλησης, και η παραγγελία σας καθίσταται δεσμευτική για το κατάστημά μας. Συνεπώς, δεν μπορείτε αργότερα να την τροποποιήσετε, και για τον λόγο αυτό χρειάζεται να ελέγχετε προσεκτικά την Φόρμα Παραγγελίας που συμπληρώνετε, ως προς την ορθότητα των στοιχείων της.

   Σε περίπτωση λάθους ή παράλειψης ωστόσο, καθώς και αν επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το κατάστημά μας στο τηλέφωνο 2292060610 (και το αργότερο μέσα σε 24 ώρες από την στιγμή που θα λάβετε την ηλεκτρονική ειδοποίηση Επιβεβαίωσης Καταχώρησης), διαφορετικά, τα στοιχεία που αναφέρονται στην Φόρμα παραγγελίας θα εφαρμοσθούν στην σχετική σύμβαση πώλησης. Για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να κρατάτε όλες τις πληροφορίες της παραγγελίας σας εγγράφως ή σε ψηφιακή μορφή.

   Από την στιγμή που η παραγγελία σας παραδοθεί για αποστολή, ενέργεια για την οποία θα σας ενημερώσουμε με ένα δεύτερο e-mail, η Επιχείρηση δικαιούται να εισπράξει το πλήρες τίμημα της αγοράς και τα τυχόν έξοδα αποστολής.

   Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να υπαναχωρήστε από την πώληση μετά την παραλαβή της παραγγελίας σας, υπό τους ειδικότερους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο 7 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης. Σε περίπτωση μη εξόφλησης, ή τμηματικής εξόφλησης του τιμήματος αγοράς, καθώς και σε περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης κατά την πληρωμή, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει την εκτέλεση της παραγγελίας σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται αυτή.

    

   4. Ακύρωση της παραγγελίας σας/ Έλλειψη διαθεσιμότητας των προϊόντων

    

   Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε για οποιονδήποτε λόγο την παραγγελία σας μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 24 ωρών καλώντας μας στο 2292060610 ή με e- mail στο thecraft.gr@gmail.com. Ανάλογα με το στάδιο υποβολής της, θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε. Οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση της παραγγελίας σας, δεν ισχύει δίχως την ρητή αποδοχή μας και σε κάθε περίπτωση ευθύνεστε για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από την ακύρωσή της.

   Παρ’ ότι μεριμνούμε για την συνεχή ενημέρωση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, ενδέχεται να προβείτε σε παραγγελία προϊόντος που δεν είναι πλέον διαθέσιμο στο κατάστημά μας κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά στο σύνολο της παραγγελίας σας, αυτή θα ακυρωθεί αυτόματα και ο λογαριασμός σας δεν θα χρεωθεί. Θα επικοινωνήσουμε δε άμεσα μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε για την ακύρωσή της αγοράς σας και τις εναλλακτικές επιλογές σας.

   Σε περίπτωση που η παραγγελία ακυρωθεί μερικώς: Μετά από συνεννόηση μαζί σας, η παραγγελία σας θα επικυρωθεί και θα χρεωθείτε μόνο το ποσό του τελικού προϊόντος που θα σας αποσταλεί. Το αντίτιμο των προϊόντων που παραγγείλατε και δεν βρίσκονταν σε διαθεσιμότητα, θα σας επιστραφεί με τον ίδιο τρόπο που κάνατε την πληρωμή, μέσα σε 3 ημέρες από την (μερική) ακύρωση της παραγγελία σας.   5. Όροι και τρόποι πληρωμής

   5.1. Tιμολόγηση προϊόντων- Γενικοί Όροι πληρωμής

   Όλες οι αγορές που διενεργούνται από το κατάστημά μας είναι πληρωτέες σε ευρώ. Η τιμή πώλησης κάθε προϊόντος είναι η ισχύουσα κατά την στιγμή που υποβάλλετε την παραγγελία σας, και σε αυτή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και κάθε άλλου είδους φόροι και επιβαρύνσεις. Αγορές προϊόντων που γίνονται από περιοχές της χώρας, όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφόσον συνεπάγονται την έκδοση τιμολογίου, έχουν χαμηλότερες τιμές από τις αναγραφόμενες, κατά τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

   Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής, τα οποία τιμολογούνται συμπληρωματικά στην τιμή των προϊόντων που αγοράστηκαν. Τα έξοδα αποστολής διαφοροποιούνται ανάλογα με τον όγκο της παραγγελίας σας, την περιοχή σας κ.λ.π, και εμφανίζονται στην σχετική φόρμα κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

   Το κατάστημά μας, και στο πλαίσιο καλή πίστης, δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που μπορεί να ανακύψουν σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες, και τιμές προϊόντων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας καθώς και για την τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητάς τους.

   Εάν ωστόσο διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, και για την δική σας προστασία, καλείστε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα μας τηλεφωνικώς ή με αποστολή e-mail στο thecraft.gr@gmail.com πρoτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

   Το παραστατικό που θα εκδοθεί για την παραγγελία σας, μπορεί να είναι απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης, ανάλογα με την ιδιότητά σας. Έτσι, εκδίδουμε τιμολόγιο σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσετε κατά την παραγγελία σας τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Δ/νση Έδρας και επάγγελμα/ιδιότητα για τους ελεύθερους επαγγελματίες .

   Το κατάστημά μας έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Τυχόν αλλαγές στην τιμολόγηση των προϊόντων μας ωστόσο, δεν επηρεάζουν τις παραγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί.

   Τέλος, κάθε ληξιπρόθεσμο και μη καταβληθέν στην Επιχείρηση ποσό, θα επιβαρύνεται με τους εκάστοτε νόμιμους τόκους υπερημερίας.

    

   5.2. Τρόποι πληρωμής

    

   Μπορείτε να πληρώσετε το κόστος της αγοράς που κάνατε, είτε πριν, είτε κατά την παράδοση της παραγγελίας σας, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

   • Τραπεζικές κάρτες

   H επιχείρησή μας δέχεται συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες που έχουν εκδοθεί από οποιονδήποτε Ευρωπαϊκό τραπεζικό οργανισμό (Visa, MasterCard κ.α.) Ενδεχόμενες τραπεζικές χρεώσεις κατά τις συναλλαγές με το κατάστημά μας, βαρύνουν τον εκάστοτε αγοραστή.

   «Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard, Maestro, Diners &Discover. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή»

   "Recognizing the importance of electronic payment security, EveryPay is a licensed Payment Institution by the Bank of Greece (Decision No. 280/3 / 23-7-2018 GG B 3010 / 25-7-2018), and manages securely card payment transactions, in accordance with the regulatory framework of the card transaction security management standard. Everypay is certified in accordance with the PCI DSS compliance standards. All Everypay services are made through secure connections with 256bit SSL certificates. EveryPay also supports the ability to use the 3D Secure service, an additional security token for VISA, MasterCard, Maestro, Diners&Discover. The Payer then has to enter his personal secret code to complete the transaction successfully”.

   • Aντικαταβολή

   Μπορείτε επίσης να καταβάλετε το αντίτιμο της αγορά σας και τα αντίστοιχα έξοδα αποστολής, στον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ταχυμεταφορών (courier), κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας. Η εκ μέρους σας εξόφληση των ανωτέρω ποσών, συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την παράδοση σε εσάς της παραγγελίας σας.

   • Πληρωμή και παραλαβή στο κατάστημά μας

   Mέσω της επιλογής «Παραλαβή από το κατάστημα» η οποία εμφανίζεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας, έχετε την δυνατότητα να παραλάβετε την παραγγελία σας από το φυσικό μας κατάστημα στο Λαύριο Αττικής, οδός Κουντουριώτη αρ. 6. Στην περίπτωση αυτή η παραγγελία σας ισχύει για 2 μέρες (48 ώρες) από την στιγμή που θα λάβετε το σχετικό e- mail με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Μέσα στο χρονικό διάστημα των δύο ημερών μπορείτε να παραλάβετε τα προϊόντα που παραγγείλατε από το κατάστημά μας, αποπληρώνοντας στην περίπτωση αυτή το τίμημα της αγοράς κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας. Μετά την παρέλευση του ανωτέρου διαστήματος των δύο ημερών, η παραγγελία σας ακυρώνεται αυτομάτως, χωρίς να φέρουμε καμία ευθύνη για την ακύρωση αυτή.

    

   5.3 Ασφάλεια συναλλαγών

   Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απάτη μέσω του Διαδικτύου, πληροφορίες σχετικές με την παραγγελία σας είναι δυνατό να κοινοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος νομιμοποιείται προς τούτο, ώστε να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του αγοραστή, η εγκυρότητα της παραγγελίας και της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και η επιλεγμένη μέθοδος παράδοσης.

   Κατά την πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών σας με το κατάστημά μας, αξιοποιούνται οι πλέον ενδεδειγμένες τεχνικές κρυπτογράφησης, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια αυτών των συναλλαγών. Η όλη διαδικασία πληρωμής πραγματοποιείται αποκλειστικά στο ασφαλές περιβάλλον της Every Pay, η οποία είναι Ίδρυμα Πληρωμών αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών/πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS), και όλες οι υπηρεσίες της παρέχονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard & American Express, οπότε και θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον προσωπικό σας μυστικό κωδικό, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η συναλλαγή.

   Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με το όνομα χρήστη σας (διεύθυνση email) και τον κωδικό σας, τον οποίο είναι σκόπιμο να αλλάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η χρήση των ανωτέρω στοιχείων (διεύθυνσης e-mail και/ή κωδικού εισόδου) συνεπάγονται την ταυτοποίηση του αγοραστή και την επικύρωση της παραγγελίας και της αντίστοιχης χρέωσης. Η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης των στοιχείων του λογαριασμού σας από τρίτο πρόσωπο.

   Η καταχώρηση του αριθμού της πιστωτικής κάρτας και η τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, αποτελούν απόδειξη της συγκεκριμένης παραγγελίας και καθιστούν το ποσό που αντιστοιχεί στην αγορά των προϊόντων σας, ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

    

   6. Αποστολή και παράδοση προϊόντων

    

   6.1 Γενικοί Όροι Παράδοσης

    

   Σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει από τα κατάστημά μας, θα παραδίδονται στην διεύθυνση που μας υποδεικνύετε στην Φόρμα Παραγγελίας σας (ως «Διεύθυνση παράδοσης»), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) είτε με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Αποστολές προϊόντων γίνονται οπουδήποτε μέσα στην Ελληνική Επικράτεια (με εξαίρεση τις περιοχές όπου δεν έχουν πρόσβαση τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή οι υπηρεσίες courier) καθώς και στο εξωτερικό. Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων.

   Αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, καθώς και κατά το χρονικό διάστημα από 1- 15 Αυγούστου. Τα τιμολόγια πώλησης/δελτία αποστολής σας αποστέλλονται μαζί με την παραγγελία σας στην διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της.

   Από την στιγμή που θα σας ενημερώσουμε ότι η παραγγελία σας παραδόθηκε για αποστολή, ο μέσος χρόνος παράδοσής της είναι 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες εντός Αττικής, και από 3 έως 7 εργάσιμες ημέρες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι παραπάνω αναφερόμενοι χρόνοι παράδοσης των προϊόντων, ενδέχεται να διαφοροποιηθούν σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων συνθηκών (π.χ σε περιπτώσεις απεργίας, ακραίων καιρικών συνθηκών κ.ο.κ). Σε περιοχές στις οποίες δεν είναι δυνατή η αποστολή της παραγγελίας σας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών, ο χρόνος παράδοσης είναι ο αντίστοιχα προβλεπόμενος από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Για αποστολές προϊόντων εκτός Ελλάδας μεταβείτε εδώ (link)

   Το κόστος αποστολής των προϊόντων εμφανίζεται στην σχετική φόρμα κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Για αγορές άνω των 49 ευρώ δεν χρεώνονται έξοδα αποστολής.

   Τα έξοδα αποστολής ενδέχεται να είναι αυξημένα, όταν η αποστολή γίνεται σε περιοχές που βρίσκονται εκτός δικτύου εξυπηρέτησης (courier), και χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε εγγράφως σχετικά με το κόστος αποστολής μέσα σε διάστημα 2 ημερών (48 ωρών) από τη στιγμή που θα λάβετε το e-mail με την Επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.

   Εάν δεν συμφωνείτε με το κόστος αποστολής, δικαιούστε μέσα σε διάστημα 24 ωρών από την στιγμή που θα λάβετε από εμάς την σχετική ενημέρωση, να ζητήσετε εγγράφως (με fax ή με e-mail) την διόρθωση ή την ακύρωση της παραγγελίας σας. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας αυτής θα αποτελεί απόδειξη της εκ μέρους σας αποδοχής του αντίστοιχου κόστους μεταφοράς.

   Τα έξοδα αποστολής δεν διαφοροποιούνται σε περίπτωση παράδοσης με αντικαταβολή.

   Ο χρόνος παράδοσης που αναφέρεται στην Επιβεβαίωση της Παραγγελίας σας είναι ενδεικτικός, και αρχίζει από την στιγμή που θα λάβετε την ανωτέρω ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να παραδώσουμε τα προϊόντα σας για αποστολή μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο.

   Σας διευκρινίζουμε, ότι παραγγελίες που τοποθετούνται μετά τις 5 μ.μ θα καταχωρούνται και θα εκτελούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

   Μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης, αλλά και για κάθε θέμα σχετικό με την παραγγελία σας, καλώντας μας στο 2292060610 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες

   Για τα προϊόντα που φέρουν την ένδειξη «ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά μπορούν να παραγγελθούν από τους προμηθευτές μας, ο χρόνος παράδοσης θα ορίζεται κατά προσέγγιση.

    

   6.2 Ειδικότεροι όροι παράδοσης

    

   Τα προϊόντα παραδίδονται στον αγοραστή ή στον παραλήπτη της παραγγελίας, στην δηλωθείσα διεύθυνση. Αν αυτός απουσιάζει, και εφόσον αυτό προβλέπεται στην εκάστοτε πολιτική της εταιρίας ταχυμεταφορών, το δέμα παραδίδεται σε κάποιο άλλο πρόσωπο, πληρεξούσιο του παραλήπτη ή άλλο ταυτοποιήσιμο πρόσωπο.

   Αν το δέμα δεν μπορεί να παραδοθεί, ο αγοραστής ή παραλήπτης λαμβάνει μια ειδοποίηση στην διεύθυνση που έχει δηλώσει, και με την οποία μπορεί να παραλάβει τα παραγγελθέντα προϊόντα από το πλησιέστερο κατάστημα της ταχυδρομικής υπηρεσίας στον εκάστοτε χρόνο που προβλέπει σχετικά η εταιρία κούριερ. .

   Μετά την πάροδο του εκάστοτε χρόνου που προβλέπει σχετικά η εταιρία κούριερ, τα προϊόντα επιστρέφονται στον αποστολέα. Σε αυτή την περίπτωση θα σας επιστραφεί το ποσό που πληρώσατε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, εκτός από τα έξοδα αποστολής (και εφόσον η πληρωμή έχει γίνει με χρεωστική/πιστωτική κάρτα).

   Κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, καλείστε να ελέγξετε και να επιβεβαιώσετε την καλή κατάσταση της συσκευασίας και των παραδοθέντων προϊόντων.

   Σε περίπτωση προβλήματος σχετικά με την συσκευασία (π.χ κατεστραμμένη ή ανοιχτή συσκευασία) ή με τα παραγγελθέντα προϊόντα (ελλιπή, κατεστραμμένα, αναντίστοιχα με την παραγγελία κ.ο.κ), μπορείτε κατά περίπτωση:

   Αν το πρόβλημα εντοπιστεί κατά την παρουσία του εκπροσώπου της υπηρεσίας ταχυμεταφορών, μπορείτε να αρνηθείτε άμεσα την παραλαβή και να αναφέρετε λεπτομερώς το πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να παραδώσετε ένα έγγραφο αναφοράς του προβλήματος μαζί με το δέμα στον εκπρόσωπο της υπηρεσίας. Παράλληλα, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά το κατάστημά μας, τηλεφωνώντας στο 2292060610 σε εργάσιμες μέρες και ώρες

   Αν το πρόβλημα εντοπιστεί κατά την απουσία του πράκτορα της Υπηρεσίας Ταχυμεταφοράς, μπορείτε να αναφέρετε την ζημιά ή/και τις τυχόν ελλείψεις ή τα σφάλματα της παραγγελίας σας, καλώντας μας στο παραπάνω τηλέφωνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ή στέλνοντάς μας e-mail στο thecraft.gr@gmail.com. Λάβετε ωστόσο υπόψιν, ότι η δήλωση τέτοιων περιστατικών μπορεί να γίνει το αργότερο μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.

   Σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του αγοραστή ή του παραλήπτη της παραγγελίας, προκειμένου να προχωρήσουμε σε συμπλήρωση των τυχόν ελλείψεων της παραγγελίας σας, ή σε αντικατάσταση των κατεστραμμένων προϊόντων.

    

   7. Αποστολές στο εξωτερικό

    

   Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορές από το κατάστημά μας από οποιαδήποτε χώρα, μέσω της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας. Τα προϊόντα που παραγγείλατε θα σας αποσταλούν με το Ελληνικό Ταχυδρομείο (www.elta.gr) ως δέμα (Α) προτεραιότητας. Το κόστος αποστολής διαφοροποιείται ανάλογα με την χώρα. Για αγορές άνω των 99 ευρώ δεν χρεώνονται έξοδα αποστολής. Ογκώδη αντικείμενα άνω των 10 κιλών δεν αποστέλλονται στο εξωτερικό προς το παρόν.

   Για χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) το κόστος αποστολής είναι 26 € μέχρι 2 κιλά και χρέωση 2 € για κάθε επιπλέον 0,5 κιλό

   Για τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης το κόστος αποστολής είναι 32 € μέχρι 2 κιλά και χρέωση 2,5 € για κάθε επιπλέον 0,5 κιλό.

   Από την στιγμή που θα παραδώσουμε την παραγγελία σας για αποστολή, ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσής της είναι από 3 εως 7 εργάσιμες ημέρες για αποστολές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από 4 έως 10 εργάσιμες ημέρες για αποστολές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παραπάνω ισχύουν εκτός των περιπτώσεων ισχύος υγειονομικών ή άλλων περιοριστικών μέτρων που έχουν τυχόν επιβληθεί από κρατικούς φορείς στο εσωτερικό ή στη χώρα αποστολής, εμπόλεμης κατάστασης ή άλλης ιδιάζουσας συνθήκης που αποτρέπει την έγκαιρη μεταφορά των προϊόντων.

   Οι παραγγελίες στο εξωτερικό δεν παραδίδονται με αντικαταβολή.

   Παραγγελίες που αποστέλλονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να επιβαρυνθούν με δασμούς και φόρους τελωνείου, ανάλογα με την σχετική πολιτική που ακολουθεί κάθε χώρα. Υπεύθυνος για την καταβολή αυτών των εξόδων είναι αποκλειστικά ο παραλήπτης του δέματος. Για τον λόγο αυτόν, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε σχετικά τα έξοδα τελωνείου που ισχύουν στην χώρα σας, πριν από την υποβολή της παραγγελίας σας.

   Όλες οι αγορές που διενεργούνται από το κατάστημά μας είναι πληρωτέες σε ευρώ. Το κατάστημά μας, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν διαφορές στην τελική χρέωση των προϊόντων, οι οποίες οφείλονται στην συναλλαγματική ισοτιμία και σε ενδεχόμενες τραπεζικές χρεώσεις.

   Για πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή των προϊόντων που παραγγείλατε μεταβείτε στην ενότητα 9.

    

   8. Διατήρηση κυριότητας

    

   Η επιχείρησή μας διατηρεί την πλήρη κυριότητα των προϊόντων που παραγγέλθηκαν μέσω του e-shop της, μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος αγοράς, των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και των τυχόν εξόδων αποστολής. Ο κίνδυνος μετατίθεται στον αγοραστή κατά την παράδοση σε αυτόν της παραγγελίας του.

    

   9. Υπαναχώρηση από την πώληση (Δικαίωμα επιστροφής)

    

   Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την πώληση των προϊόντων που αγοράσατε, δηλαδή να αποφασίσετε την επιστροφή τους στο κατάστημά μας, μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που τα παραλάβατε, ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή τους. Σε περίπτωση που η 7η ημέρα πέφτει σε Σάββατο, Κυριακή ή αργία, τότε η προθεσμία επιμηκύνεται έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

   Προκειμένου να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας, θα πρέπει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των 7 ημερών, να μας ανακοινώσετε εγγράφως στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση thecraft.gr@gmail.com την απόφασή σας να επιστρέψετε τα προϊόντα της παραγγελία σας, αναφέροντάς μας τα στοιχεία της (αριθμός και ημερομηνία παραγγελίας). Μέσα σε χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την στιγμή που θα μας ανακοινώσετε την απόφασή σας για επιστροφή των προϊόντων, και αφού λάβετε την έγγραφη (μέσω e-mail) συναίνεσή μας ως προς την επιστροφή αυτή, θα πρέπει να τα επιστρέψετε στην επιχείρησή μας (Οδός Κουντουριώτη αρ. 6. Λαύριο, Τ.Κ. 19500 ) μέσω ταχυδρομείου ή courier.

   Τα προϊόντα προς επιστροφή πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και μέσα σε κλειστή συσκευασία, στην οποία θα περικλείετε την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο, και συμπληρωμένο το έντυπο υπαναχώρησης από την πώληση που προσαρτάται στο Παράρτημα που ακολουθεί τους παρόντες όρους. Η αποστολή με ταχυδρομείο γίνεται στην ανωτέρω διεύθυνση ως συστημένο δέμα, και τίθεται υπόψιν κύριου Ιωάννη Φίρμπα. Η αποστολή με courier μπορεί να γίνεται και μέσω των συνεργαζόμενων με εμάς εταιριών courier, τις οποίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα που αναγράφονται πάνω στο δελτίο αποστολής, προκειμένου να ορίσετε την ημέρα και ώρα που θα παραδώσετε το πακέτο με τα επιστρεφόμενα προϊόντα.

   Στην περίπτωση αυτή, θα επιβαρυνθείτε μόνον με το κόστος αποστολής των προϊόντων στην Έδρα της επιχείρησης μας, εκτός από τις περιπτώσεις επιστροφής ελλαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν αντιστοιχούν στην παραγγελία σας, οπότε και τα έξοδα αποστολής και επιστροφής θα καταβάλλονται από την επιχείρηση.

   Σας ενημερώνουμε ότι δεν δεχόμαστε δέματα που φέρουν ένδειξη «με πληρωμή παραλήπτη» (εξαιρουμένης της, κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημα μας, επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων).

   Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των προϊόντων, είναι να βρίσκονται αυτά στην κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, και η οποία να επιτρέπει την μεταπώλησή τους.

   H Επιχείρησή μας, θα σας επιστρέψει το κόστος αγοράς των προϊόντων με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, και μέσα σε διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθεί για την υπαναχώρηση. Λάβετε ωστόσο υπόψιν, ότι η επιχείρηση έχει εκ του νόμου το δικαίωμα να καθυστερήσει την επιστροφή του τιμήματος και μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας των 14 ημερών, και μέχρι να λάβει στην κατοχή της τα προϊόντα που της επιστρέφονται ή, κατά περίπτωση, μέχρι να λάβει έγγραφη απόδειξη ότι τα προς επιστροφή προϊόντα παραδόθηκαν προς αποστολή.

   Το ανωτέρω δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί τόσο από τον αγοραστή, όσο και από τον τυχόν τρίτο αποδέκτη της παραγγελίας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απορρέουσες από την υπαναχώρηση, νόμιμες υποχρεώσεις μας.

    

   10. Νόμιμη εγγύηση- Περιορισμός ευθύνης

    

   Η επιχείρησή μας δεσμεύεται ότι τα προϊόντα που πωλεί μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, έχουν τις εκάστοτε συνομολογημένες από τα μέρη ιδιότητες, ενώ στερούνται πραγματικών ελαττωμάτων. Σε κάθε περίπτωση, για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων, ισχύουν οι γενικές διατάξεις του αστικού κώδικα.

   Tο κατάστημά μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της εκάστοτε παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) και οι οποίες οφείλονται σε λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του, ή που οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές κ.α. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο μέρος χωρίς αποζημίωση.

    

   11. Τροποποίηση και ισχύς των όρων.

    

   Η επιχείρησή μας, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Για τον λόγο αυτόν, σας συνιστούμε να τους διαβάζετε προσεκτικά πριν υποβάλετε την εκάστοτε παραγγελία σας. Οι όροι που εφαρμόζονται σε κάθε παραγγελία σας, είναι αυτοί που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω όρους αποβεί ή κριθεί με δικαστική απόφαση άκυρος, δεν επηρεάζεται η ισχύς των λοιπών Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν.

    

   12. Ισχύον Δίκαιο- Εξωδικαστική επίλυση διαφορών   Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν ανακύψει, σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την παραβίαση των παρόντων όρων, καθώς και σχετικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκάστοτε ηλεκτρονική σύμβαση πώλησης που συνάπτει η επιχείρησή μας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, και ιδίως οι εκάστοτε ισχύοντες νόμοι σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, ενώ αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, οι ανωτέρω διαφορές δύνανται να επιλύονται εξωδικαστικώς, με την παρέμβαση πιστοποιημένων φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους υπάρχοντες μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης τέτοιων διαφορών, μπορείτε να μεταβείτε στον σύνδεσμο http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_odr.html ή να μας καλέσετε στο τηλ. 2292060610

    

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

   ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

   Αν θελήσετε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης κατά τους όρους που περιγράφονται στην παρ.9, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να συμπεριλάβετε αυτό το έντυπο στο δέμα με τα προϊόντα που θα μας επιστρέψετε, ή να το αποστείλετε με e-mail στην διεύθυνση thecraft.gr@gmail.com μαζί με τον αριθμό της παραγγελίας σας.

    

    

   ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

   από συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος και εξ' αποστάσεως

    

   (Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση). Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο από εδώ.

    

   Προς:

   Την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία “ΤΗΕ CRAFT”

   Λαύριο Αττικής, οδός Κουντουριώτη αρ. 6.

   ΑΦΜ…….

   ΔΟΥ:

   Τηλ. 2292060610

   e-mail:

   Συμπληρώστε εδώ τα ατομικά σας στοιχεία:

    

    ΕΠΩΝΥΜΟ:

    ΟΝΟΜΑ:

    

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

   • ΟΔΟΣ: Αριθμός:

   • Τ.Κ.:

   ΔΗΜΟΣ:

   ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

   e-mail:

    

    

    

   Mε την παρούσα σας γνωστοποιώ ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή μου πώλησης των ακόλουθων πρoιόντων:…………. που παραγγέλθηκαν στις …./……/……… (αριθμός παραγγελίας:…………. ) και παρελήφθησαν στις ……/……../……

    

   Υπογραφή καταναλωτή (μόνο εάν το παρόν κοινοποιηθεί σε έντυπη μορφή)

    

    

    

    

    

   Ημερομηνία  …../……../………….